Nacrti

Na ovim stranicama možete pronaći veliku količinu nacrta za makete, koje možete iskoristiti kao takve ili ih doraditi sa svojim idejama i potrebama.
Uz svaki nacrt je priložen i WinTrack file koji možete preuzeti i koristiti na svom računaru.

Luka, brda i tuneli (H0)

Kratak opis Novi nacrt iz serije kompaktnih maketa vam donosi zanimljivu ideju za vašu maketu...

Mali Shelf

Kratak opis Kako i sam naziv kaže na ovoj maketi ničeg ne fali. Dimenzijama spada u one manje, ali...

Nema da fali

Kratak opis Kako i sam naziv kaže na ovoj maketi ničeg ne fali. Dimenzijama spada u one manje, ali...

Kraj radnog dana (H0)

Kratak opis Pomalo se spušta noć na elitni mali gradić. Dio skijaša pomalo odlazi vlakovima doma...

Puno posla za cestare (H0)

Kratak opis Zbog velikih količina snježnih padalina noćas je došlo do lavine na prilaznoj cesti...

Industrija pijeska (H0)

Kratak opis Na ovoj maketi centralni dio je velika utovarna industrija pijeska. Cijela maketa...

Brdska pruga (H0)

Kratak opis Ova maketa je jedinstvena po tome što samo na 2 kolodvora su tračnice na istom nivou...