AutorKeko

Trix DB 648

Informacije o prototipuKlasa 648 (LINT 41/LINT 41 H) nastala je 1999. godine iz potrebe da se...